Stop, Saad Särtsu – Ära investeeri või värba kergekäeliselt. Hetkel eriti

Andres

Andres

Stop, Saad Särtsu – Ära investeeri või värba kergekäeliselt. Hetkel eriti

Stop, Saad Särtsu – Ära investeeri või värba kergekäeliselt. Hetkel eriti

Stop, Saad Särtsu – Ära investeeri või värba kergekäeliselt. Hetkel eriti

Stop, Saad Särtsu – Ära investeeri või värba kergekäeliselt. Hetkel eriti

STOPP, Saad Särtsu!

Ära investeeri või värba kergekäeliselt. Hetkel eriti.

Parem arenda kollektiivi kompetentse ja anna neile suurem võimalus!

Väga palju on materjali tootmisjuhtimissüsteemide kohta ja väga palju räägitakse ka LEAN meetoditest. Infot on meeletult ja pole ühtset ja standardset “kuidas asju teha” meetodit, mis kohe igale ettevõttele sobiks. Ka tootmise juhtimine nii väikefirmas, põllumajanduses, teenuses, ladudes või teistes valdkondades, in spetsiifiline teadmine, mida parem arendada ekspertidega. Esmapilgul võib tunduda, et kõik on lihtne ja ohjatav kõige levinuma meetodiga, aga tegelikkuses ei ole. Efektiivsus ja tootlikkus kannatavad.

Pea alati on vaja veidi või isegi enam meetmeid kohandada ja osa täielikult välistada. Mida enam varieerub tooteportfell ja kogused, seda enam on vaja kohandada. On vaja asjakohast teadmist meetmete osas, mis töötaks just teie tootmisprotsessi ja toodete puhul. Teie valitud opereerimismudeli, Teie töötajatega, Teie kultuuri, väärtustega ja kompetentsidega ja just Teie klientidega. 

Võimsusi ja vahendeid liiast, siis omahind keskmiselt kõrgem. Efektiivsus tagaplaanil.

Üks ettevõtte suudab teha toodet A mahus XXX 10 inimesega, aga teine kasutab samale tootele ja mahule 15 inimest. Kolmas ettevõte, kes juhtimise ja tootmismeetoditega täielikult mures, toodab sama toodet A ja mahtu XXX 30 inimesega. JAH, need erinevused võivad olla nõnda drastilised. Viimasel juhul on töötajatel tõenäoliselt kasutada rohkem (ja üldjuhul rohkem, kui päriselt vaja) võimalusi – tootmispinda, arvuteid, ladusid, sõidukeid, kaubaaluseid, konveiereid ja muid abivahendeid – ka rakendusi, tarkvara, digitaalseid vahendeid. Mure selles, et see kõik võibki põhjustada kaudse töötajate arvu suurenemise ja sellega seoses võib olla tootmiskulude suurenemine kahekordne või rohkemgi.

See pole kindlasti üldistus, aga kui lisame ettevõtjatena keskmiselt liialt võimsust, siis kõikide omahind on keskmiselt kõrgem ja loomulikult ka kauba hind poes kõrge. Ja keegi ei saagi aru, et me oleme kõik veidi nõrgemad, kui saaks. Ja tubli keskmine eestlane maksab. Majandus kasvab ja kõik on justkui hästi. Asjad loksuvad paika tavaliselt kriisidega, aga ei peaks! Ole selleks paremini valmis, ole alati valmis. 

Üledoseeritud võimsus ja liigsed vahendid (ka inimesed selles süsteemis) toovadki kaasa olulise tulemuslikkuse ja kasumi erinevuse ettevõtete vahel – kui nad üldse on kasumlikud?! Vahel on keskmiste juhtimiskompetentside tase nõrgem ja paljud ettevõtted opereerivad oma tegelikust potentsiaalist kehvemini, aga turul puudub eristuv konkurents ja nad kõik saavad hakkama, sest klient on nõus kuludel baseeruva kasumi ja turuhinnaga. Teist valikut ei pruugi turul olla. 

Veendu, et rakendad tootmisvõimsused, inimesed korralikult?

Süsteemne lähenemine asendiplaanile, protsessidele, nõudluse juhtimisele, tootmise planeerimisele ja elementaarsele korrale aitab Sind lihtsalt. Aitab nii töötajat, töödejuhatajat, osakonnajuhti, kui omanikku. 

Räägin seda pea igal ajal, aga eriti ebakindlal ajal. Aga kellele ei meeldiks uued asjad! Uus telefon, uus auto, uus mänguasi, uus seade, tehnika või ka uus ja toredam kolleeg! See kõik on palju põnevam, kui senine ja otsustada samuti kergem. Hea uudis on hea!

Aga liigne mugavus tuleb kinni maksta ja alati ei jätku head, maksejõulist klienti kõikidele või kauaks. Arvan, et liialt tihti ja lihtsalt liigume uute võimsuste juurde! Anna parem senisele ressursile võimalus, pane olemasolev tõeliselt hästi tööle ja kindlus, tootlikkus ja finantstervis paraneb! Hiljem selle tervisega, teadmisega ja vormiga edasi minnes, on tagatud ka targad võimsuse lisamise otsused! 

Investeerimist ja inimeste värbamist ei tohi kasutada esimese võimalusena kasvada. Muidu võid tõesti saada särtsu!

Juhina, koolitajana toetan võimsuse lisamist ja personali planeeritud värbamist!

Sõnum ei ole, et peate kitsikuses elama ja ebaotstarbekalt koonerdama! Seda ei tohi mitte mingil juhul. Targal organiseeritusel ja rahmeldamisel on suur vahe. Võimsust ja inimesi tuleb lisada, aga pigem eelista teadlikku pinget mugavusele ja hilisemale võimalikule finantsraskusele. Kitsaskohad Sinu ettevõttele tervikuna ei pruugi olla seal, kus ajutised sümptomid seda kõige enam väljendavad! 

Peatu ja mõtle veelkord.

Olen juhtimised, koolitused ja nõustamised üles ehitanud mõtte- ja tegutsemisviisile – teha samaga enam! See on õnnestunud. Paljudel juhtudel on vähemaga suudetud enamat, mitte lihtsalt samaga. Tavaliselt on nendel kordadel korralik nõudlus olemas olnud ja tööd ettevõttel piisavalt. See on positiivne väljakutse! Kui ka ei ole, siis soorituse ja usaldusväärsuse paranemisega uus nõudlus tuleb. 

Seega peatu, vaata ja kontrolli ettevõtte protsesse, tehnoloogiaid, seadmeid, töökorraldust, töömeetmeid ja -võtteid, organiseeritust, kavandamist-planeerimist ja loomulikult tegutsemist. Veendu ka tehnilist hoolduste organiseerituses ja tõrgeteta sujumises. On väga oluline, et  mehaanikud ja operaatorid teevad igakülgset koostööd! Operaator toetab mehaanikut ja vastupidi! Nad suudavad messkonnana palju enam! 

Enamus parendusi on seotud elektri ja teiste üldtootmiskulude tõhususega

Uuri tootevahetuste hulka, sagedust, kestust!

Kui Sa ei ole seda veel teinud, siis alusta kohe. Minimaalne, mis võita on, on sellele kulunud tööaeg aastas ja saavutatud paindlikkus tootmises. Vähenenud ületunnid. Aga võita on palju enamat. Muide! Loengutes ja koolitustel oleme mänguliselt selgeks teinud, et meeskonna või grupiga õigesti kavandatud – teostatud tootevahetusega võib tootmisvõimsust juurde saada 80% tootevahetuse senistest aegadest. See pole ilmtingimata kerge, aga harjutamisega võimalik! Vähendades hetke 15 tundi tootevahetusi nädalas näiteks 70%, saab juurde vähemalt 1 tööpäeva tootmisaega või hoiab ära palju ületunde. Võit võib olla ka teiseks tegevuseks vabanev töötaja, lühem tööaeg või nõudluse olemasolul suurem käive ja kõrgem tootlikkus! 

Vähendades hetke 15 tundi tootevahetusi nädalas näiteks 70%, saab juurde vähemalt 1 tööpäeva tootmisaega või hoiab ära palju ületunde. 

Võitjateks kujunevad need, kes kollektiivi õigesti arendavad!

Veendu alati, et oled teinud parima sellega, mis Sul olemas!

  • Vaata ja jälgi kliendi tellimuste voogu, tooteid kogu tarneahelas ja selle tasakaalustatud kaetust materjalidega, teenustega ja loomulikult tööjõuga. Veendu, et nimetatud on terviklikult paigas ja kõik õigel ajal saadavad!
  • Kas Sul tekib suuremaid lainetusi, kus kord on miskit puudu ja teinekord jälle üle! Seda saab ennetada ja seda saab muuta.
  • Investeerimine ja võimsuste lisamine personali või seadmete näol tõstab kõige kindlamalt kulusid.

Koolitusest rääkides, siis räägin ja räägime osalejatega kõigest sellest, mis teeb Sinu operatsioone tõhusamaks. Kujundab sellest konkurentsieelise.

Uuri ka koolitust. 4 kuu jooksul õpid nii mõndagi – tegemist täiendkoolitusega ja tunnistus vastav!

Vaata allolevat LEAN-AGILE tootmisjuhtimise koolitust. See on kitsama valdkonna – kohaneva ja kulutõhusa tootmisjuhtimise praktiline kõrgtase, mis vastab kõikidele täiendkoolituse standarditele Eestis. Selle kohta saad lugeda siit. 

Ma küll ei toonud eraldi välja, aga oskused aitavad kindlasti ka elektri kulu minimeerida. Aitan osalejal vastavalt oma protsesse tundma õppida, et fookuses olev kuluartikkel saab parima ja optimeeritud lähenemise!

Tule saa osa arenguprogrammist! Jagan suure osa oma praktilisest kogemusest seminaride, juhendamiste ja ettevõtete külastuste kaudu. Lisaks jagame ja saame kogemust osalejate vahel. Meil pole koolitaja monoloog! Räägin ka alati seda, et tootlikkus on olulisem, kui efektiivsus. 

Jagan neid mõtteid:

Teabelisti abil oled uuendustega kursis. Ma ei postita palju ja eelistusi saad alati muuuta. Paneme asjad juhtuma!

LEAN või mitte LEAN. Hoiame asjad lihtsad ja teeme seda, mida vaja – Paneme asjad juhtuma! Always Better Than Before.

Andres Kase

Maleski muudab “ettur” mängu seisu! Oskamaks rakendada õigeid meetmeid ja käike, tuleb tunda konteksti, teada ressursside võimekust, eesmärke ja mitmeid muid tegureid. Kui õpetaja seda teab, oskab ta sind paremini suunata!

Andres Kase

Andres on eelkõige strateegiliselt mõtlev ja tegutsev praktik-elluviija. Andresel on pikaajalised kogemused ja põhjalikud teadmised tootmis- ja tööstusjuhtimise alal. 

Andres on kogemust saanud ja oma teadmisi rakendanud aastakümnete jooksul mitmes väiksemas ja suuremas tehases nii spetsialisti, keskastmejuhi kui ka tippjuhina. Kogemuspagasis nii toiduaine-, elektroonika-, metalli- kui ka puidutööstuse juhtimist. 

Andres omab muuhulgas LEAN juhtimise praktilist kogemust alates 2003. aastast. Rakendanud aastakümnete jooksul mitmes suuremas tehases nii spetsialisti, kesk-, kui ka tippjuhina. Aastaid ka koolitajana. 

Ta teab, et oluline on rakendada õigeid meetmeid asjakohaselt ettevõtte süsteemidele ning tunda konteksti, ressursse, eesmärki ja muid tegureid. Teab, millal saab rakendada LEAN-meetodit, millal osa sellest või millal LEAN meetod asjakohane ei olegi.

Tasakaalustamaks teooriat ja praktikat ei panusta Andres vaid klientide koolitamisele – tema põhitegevuste hulka kuulub juhtimise süstematiseerimine, tööstuse praktiline nõustamine, tootmisjuhtimise õpetamine ja juhtimisteenuse osutamine.

Loe mida arvavad osalejad Andrese koolitusstiilist. Ta teeb asjad selgeks! 

Mind leiab