LEAN maja ja LEAN juhtimine Eesti moodi.

Lean Maja Andres Kase
Andres

Andres

LEAN maja ja LEAN juhtimine Eesti moodi.

LEAN maja ja LEAN juhtimine Eesti moodi.

LEAN maja ja LEAN juhtimine Eesti moodi.

LEAN maja ja LEAN juhtimine Eesti moodi.

LEAN juhtimine ja LEAN maja – näide heast juhtimissüsteemist

LEAN või mitte LEAN. Hoiame asjad lihtsad ja teeme seda, mida vaja – Paneme asjad juhtuma! Always Better Than Before.

Olen LEAN juhtimisega tutvust teinud aastast 2003, mil alusatsin tootmisjuhtimise õpingute käigus teoreetiliste materjalide uurimisega ja meetmete rakendamist ettevõttesse Frontier Hockey. Olen avaldanud ühe tagasihoidliku postituse Lean töövahenditest, aga ei enamat. LEAN juhtimine pole küll imeravi, mis igale ettevõttele sobib, aga siiki on ta hea tööriistakast, mille abil olulist osa ettevõttest arendada. Suur osa mõtteviisist aitab enamus organisatsioone.

Miks siis see LEAN nii palju räägitud on? Püüan seda oma koostatud maja näitel veidi selgitada.

Kui mõtlen tagasi oma elule, kärjäärile ja kokku puutumisele juhtimisega – peamiselt siis tootmise ja operatsioonide juhtimisega, siis julgen väita, et LEAN ja ka AGILE on alati tugeva juhtimise osa. Ka siin on minu teoreetiline teadmine saabunud hiljem. Seda tunnevad paljud praktikud.

Miks LEAN juhtimisest palju räägitakse, palju kiidetakse, palju pakutakse ja ka palju kirutakse?

Põhjus on lihtne – tegemist on lihtsa ja loogilise, hästi lahti seletatud juhtimissüsteemiga. Mõtlen kooliajale, siis näen siin tootmiskorralduse ja operatsioonide juhtimise kõiki elemente ja selles on kõik vajalik:

  • Eesmärk, ülesanne, vajadus – pakkuda väärtust oma kliendile
  • Loogiline struktuur ja “konstruktsioon”
  • Aluspinnas
  • Vundament, mille ülejäänu püsib
  • Püstised sambad, kandvad seinad, mis toetuvad kindlalt ja tasakaalustatult vundamendile.
  • Nendeks on tootmisvoog, selle maht ja kvaliteedi, protsesside kontroll selle mahu üle.
  • Laetalad ehk ülevaade juhtimise mõttes – juhtimine
  • Sarikad ja katus tervikuna – see loob antud näites kliendi perspektiivi, kõrgema väärtuse

Majale on sissepuhutud hea vaim ja hing – INIMLIKKUS ehk inimlik inimene. Asjad on äärmiselt loogilised. Kõik meetmed ja tööriistad on detailideni välja arendatud ja rakendamiseks disainitud, tööriistad olemas ja omandamine suhteliselt lihtne. Vaja on kindlasti tahet, distsipliini ja järjepidevust. 

INIMLIKKUS

Maja keskmes pole lihtsalt inimene, kui kõige olulisem väärtus ettevõttele, organisatsioonile vaid suhtumine, meelsus, mille taga on avatult ja ka peidetult kõik, mis inimese juures loomulik – tema head ja vead, tema positiivsed, negatiivsed, parandamist võimaldavad ja mitte võimaldavad isiksuseomadused. 

Kõige olulisem on loomulikkus ja avatus ning seda sellel puhul ka inimlikus tähendab. 

Olles oma loomulikkuses avatud, oleme juhitavad ja suunatavad, meid on võmalik vormida, kujundada ja meie kõlgedega, tegudega, mis ei vii tervikut eesmärgi suunas, saab midagi ette võtta – meis ja kogu süsteemi saab parendada! Parendamine ei ole võimalik, kui me varjame, kui head ja vead, andekused ja puudused on peidus. Meid ei märgata, seega meile ei saa võimaldada hea soorituse puhul isesesivust, uut väljakutset või oskamatuse, kogenematuse puhul tuge, vigade parandust.

Lean maja juhtimissüsteemina Lean Maja versioon Andres Kase, Eestis sobiv.

 

LEAN Eesti keeles

Mulle meeldib koolitustel LEAN asjadest rääkida “eesti keeles” ja Jaapani päraste väljendite asemel on olemas kõik, mis vaja ka eesti keeles – lihtsamini mõistetavalt. GEMBA pole midagi muud, kui “oma silm on kuningas” ja sündmustega, olukorraga otse veendumine. HEIJUNKA – on väga lihtsalt üldistades PLANEERIMINE ja tööde grupeerimine, järjekorra moodustamine. KAIZEN – päris vigade paranduseks ma seda ei nimetaks, aga pisikeste häirivate olukordade korrastamine on see kohe kindlasti, aga koos innovatsiooniga – parendusega. KANBAN pole muud kui meie KAHE TÜNNI MEETOD – üks saab tühjaks, tarbid teist ja täidad esimest.. Palju muud head ja lihtsat, mida meie vaarisad kindlasti kasutasid, aga ei loonud juhtimisfilosoofiat nagu seda tegid Hendry Ford, DEMING või TOYOTA juhid.. mitmed teised, kes tänapäevasele LEAN juhtimise kujunemisele kaasa on aidanud. 

Tegemist on hea tööriistakastiga, mida korraga kasutada pole kindlasti lihtne, aga kui oskad valida õiget meedet, siis on igale keerulisele olukorrale lahendus olemas. Koolitusel räägime sellest kõigest täpsemalt. Ja veel paljust muust. 

Jagan neid mõtteid:

Teabelisti abil oled uuendustega kursis. Ma ei postita palju ja eelistusi saad alati muuuta. Paneme asjad juhtuma!

LEAN või mitte LEAN. Hoiame asjad lihtsad ja teeme seda, mida vaja – Paneme asjad juhtuma! Always Better Than Before.

Andres Kase

Maleski muudab “ettur” mängu seisu! Oskamaks rakendada õigeid meetmeid ja käike, tuleb tunda konteksti, teada ressursside võimekust, eesmärke ja mitmeid muid tegureid. Kui õpetaja seda teab, oskab ta sind paremini suunata!

Andres Kase

Andres on eelkõige strateegiliselt mõtlev ja tegutsev praktik-elluviija. Andresel on pikaajalised kogemused ja põhjalikud teadmised tootmis- ja tööstusjuhtimise alal. 

Andres on kogemust saanud ja oma teadmisi rakendanud aastakümnete jooksul mitmes väiksemas ja suuremas tehases nii spetsialisti, keskastmejuhi kui ka tippjuhina. Kogemuspagasis nii toiduaine-, elektroonika-, metalli- kui ka puidutööstuse juhtimist. 

Andres omab muuhulgas LEAN juhtimise praktilist kogemust alates 2003. aastast. Rakendanud aastakümnete jooksul mitmes suuremas tehases nii spetsialisti, kesk-, kui ka tippjuhina. Aastaid ka koolitajana. 

Ta teab, et oluline on rakendada õigeid meetmeid asjakohaselt ettevõtte süsteemidele ning tunda konteksti, ressursse, eesmärki ja muid tegureid. Teab, millal saab rakendada LEAN-meetodit, millal osa sellest või millal LEAN meetod asjakohane ei olegi.

Tasakaalustamaks teooriat ja praktikat ei panusta Andres vaid klientide koolitamisele – tema põhitegevuste hulka kuulub juhtimise süstematiseerimine, tööstuse praktiline nõustamine, tootmisjuhtimise õpetamine ja juhtimisteenuse osutamine.

Loe mida arvavad osalejad Andrese koolitusstiilist. Ta teeb asjad selgeks! 

Mind leiab