Lean-Agile tootmisjuhtimise koolituse teemad

Tootmissüsteem. Süsteemne juhtimine.
Andres

Andres

Lean-Agile tootmisjuhtimise koolituse teemad

Lean-Agile tootmisjuhtimise koolituse teemad

Lean-Agile tootmisjuhtimise koolituse teemad

Lean-Agile tootmisjuhtimise koolituse teemad

Lean-Agile tootmisjuhtimise koolituse raamistik

Minu mõistes on Lean-Agile tootmisjuhtimine lähenemine, mis ühendab minu kogemuse põhise tõlgenduse operatsioonide juhtimisest, süsteemse juhtimisest, Lean Manufacturing’ust ja Agiilsetest põhimõtetest.

Lähenemine keskendub olukorrast, vajadusest ja võimalustest tulenevale targale ja teadlikule valikule. Panustab eelkõige tootlikkuse parandamisele. Tootlikkust toetab õige ressursi efektiivsuse suurendamine, ebamõistlike kulude vähendamine ja kokkulepitud kvaliteedi parandamine.  

Lean-Agile tootmisjuhtimine hõlmab mitmeid tööriistu ja meetodeid. Mõned neist 5S, KanBanKaizen, Hoshin, PDCA jne. Need tööriistad aitavad ettevõtetel paremini planeerida, hallata ja jälgida oma tootmisvoogu, tagades samal ajal kvaliteetsed tooted ja teenused. Tööriistu, rakendusi, lähenemisi on palju teisi. 

Pane tähele! Me ei pea ilmtingimata kasutama LEAN-i.

Panen Teid mõtlema ja annan Teile teadmised, kuidas valida vastavalt soovitud kalasaagile kalastamiskoht, õng, lant või vajadusel erirakendus. Eesmärk on anda enamat õngest!  

Koolitust läbivad teemad

Lisaks programmis loetletud teemadele sisaldab koolitus ja koolitusmaterjalid läbivalt järgmiseid aspekte, teemasid ja raamistikku:

 • Tootmisettevõtte ja teenindusettevõtte protsesside juhtimise sarnasus. Ka lillemüük, pangateenus on tootmisprotsess, kus vajame asendiplaani, töökohakorraldust, varude planeerimist, jms. 
 • Võtmevaldkonnad ettevõttes – turundus, finants, tootmine ja arendus.
 • Organisatsiooni eesmärkide sidusus tootmiskorraldusega, visioonimissiooni, väärtuste ja strateegiaga. 
 • Tootmisettevõtte olemus toodete või teenuste loomise vaates – tootmisettevõte on laiem mõiste, kui esialgu meile tundub.
 • Tootmise ettevalmistamine ja rakendamine – tehnoloogiliselt, organisatsiooniliselt, eelarvestuslikult ja normatiivselt. 
 • Tootmissüsteemide disain ja rakendamine alates tootedisainist – oluline alustala tootmisprotsessile.
 • Tootmisjuhtimine ja juhtimisfunktsioonid – planeerimine, organiseerimine, mehitamine ja kontroll.
 • Juhtimise objektid – inimesed, raha, materjalid ja seadmed ning juhtimise tasemed ettevõttes ja tootmisettevõttes.
 • Ettevõtte juhi ja tootmisjuhi juhtimisfunktsioonide kasutamine.
 • Tootmisjuht ja spetsiifilisi strateegiaid, et tagada tõhus tootmine.
 • Tootmise strateegiad – kvaliteedi tagamine, kulude vähendamine, efektiivsuse suurendamine ja innovatsiooni edendamine. Jms.
 • Tootmisprotsessi juhtimine üks olulisemaid juhtimistegevusi tootmisettevõtte tegevuses.
 • Tootmisprotsess, põhi- ja abiprotsess.
 • Tootmisprotsessi kuulgemisviisid – projektipõhinejärjestikuline, parallelne ehk samaaegne ja paindlik.
 • Tootmisvahendite ja töökohtade asendiplaan on oluline osa tootmise planeerimises.  Erinevaid tootmise liigendamise viisid. Staadiumid. 
 • Tootmise sisendid ja väljundid erinevatel tasanditel, struktureer vastavalt organisatsiooni vajadustele.

Tootmiskorralduse alustalad

 • Tootmiskorralduse alustalad – tööjaotustöökorraldus ja tootmisplaan, kalenderplaan.
 • Rütmilisus,  taktaeg mõistena tootmise dirigeerimisel, planeerimisel, juhtimisel. Kuidas takt aitab tagada tootmise tasakaalu ja kõrget tulemuslikkust.
 • Töökohakorralduse roll tootmise planeerimises. Töökeskkonna kujundamine, tööaja planeerimine ja töötajate koolitamine.
 • Tootmistsükli lühendamine – kõige tähtsam eesmärk tootmisettevõttes. Kuidas see siis vähendab kulusid ja suurendab efektiivsust?  
 • Toote koostamise skeem, toote osaloetelu (BOM) planeerimises, liigendamises. Kuidas siduda organisatsiooni struktuuri ja tootmisprotsessi juhtimisega.
 • Tootmisvõimsus teoorias ja praktikas – masintund, inimtund ja seadmete tööajafondi arvutamine.
 • Varude haldamine tootmisettevõtte tegevuses. Hõlmab materjalide, pooltoodete ja valmistoodete haldamist.
 • Tootlikkuse mõiste tootmisettevõtte tulemuslikkuse hindamisel.
 • Inimeste motivatsioon ja tegevuse, suhtumise stimuleerimine tootmisorganisatsioonis. Kuidas on võimalik parandada töötajate tulemuslikkust.
 • Tööohutus ja turvalisus tootmisettevõttes ja tootedisainis.
 • Kvaliteedi kontrollimine ja kvaliteedijuhtimissüsteemid tootmisettevõtte tegevuses. 
 • Räägin eesti keeles ja lihtsa talupoja näidete baasil Toon näiteid järgmistest filosoofiatest, abivahenditest, meetmetest: Lean Manufacturing, 7 raiskamistSix Sigma, DMAIC, DFT, KanBan, TQM, 5 Miksi5S, PokaYoke, Kaizen, SPC, JIT, PDCA, SMED ja Value Stream Mapping, jpm. Asjast ei pea rääkima võõrkeeles, aga teada võiks. 
 • Tootmise planeerimine ja kontroll. Üldplaneerimine, keskplaneerimine ja operatiivne planeerimine.
 • Aggregate planning & master planning praktikas.
 • Pudelikaela mõiste ettevõtte võimekuses, tootmise planeerimises ning tootmiskorralduses üldiselt. Lihtne roll operatsioonide juhtimises.
 • Võtmemõõdikud ettevõttes ja tootmises, juhi toas ja operaatori laual – hõlmavad erinevaid aspekte nagu kvaliteet, efektiivsus, kulud jne.
 • Motivatsiooni- ja tulemustasustamissüsteemide praktikaid. 

Kohtumiseni!

Tagasi koolituse lehele.

Jagan neid mõtteid:

Teabelisti abil oled uuendustega kursis. Ma ei postita palju ja eelistusi saad alati muuuta. Paneme asjad juhtuma!

LEAN või mitte LEAN. Hoiame asjad lihtsad ja teeme seda, mida vaja – Paneme asjad juhtuma! Always Better Than Before.

Andres Kase

Maleski muudab “ettur” mängu seisu! Oskamaks rakendada õigeid meetmeid ja käike, tuleb tunda konteksti, teada ressursside võimekust, eesmärke ja mitmeid muid tegureid. Kui õpetaja seda teab, oskab ta sind paremini suunata!

Andres Kase

Andres on eelkõige strateegiliselt mõtlev ja tegutsev praktik-elluviija. Andresel on pikaajalised kogemused ja põhjalikud teadmised tootmis- ja tööstusjuhtimise alal. 

Andres on kogemust saanud ja oma teadmisi rakendanud aastakümnete jooksul mitmes väiksemas ja suuremas tehases nii spetsialisti, keskastmejuhi kui ka tippjuhina. Kogemuspagasis nii toiduaine-, elektroonika-, metalli- kui ka puidutööstuse juhtimist. 

Andres omab muuhulgas LEAN juhtimise praktilist kogemust alates 2003. aastast. Rakendanud aastakümnete jooksul mitmes suuremas tehases nii spetsialisti, kesk-, kui ka tippjuhina. Aastaid ka koolitajana. 

Ta teab, et oluline on rakendada õigeid meetmeid asjakohaselt ettevõtte süsteemidele ning tunda konteksti, ressursse, eesmärki ja muid tegureid. Teab, millal saab rakendada LEAN-meetodit, millal osa sellest või millal LEAN meetod asjakohane ei olegi.

Tasakaalustamaks teooriat ja praktikat ei panusta Andres vaid klientide koolitamisele – tema põhitegevuste hulka kuulub juhtimise süstematiseerimine, tööstuse praktiline nõustamine, tootmisjuhtimise õpetamine ja juhtimisteenuse osutamine.

Loe mida arvavad osalejad Andrese koolitusstiilist. Ta teeb asjad selgeks! 

Mind leiab