Ülimalt tõhus ja praktiline lean tootmisjuhtimise koolitus

Tootmisjuhtimise koolitus

ühendame strateegilised eesmärgid, taktikalised plaanid ja operatiivse tegutsemise

TST - Tõhus, Sisuline, Toimiv. Oktoober 2018 kuni Märts 2019 Viljandis. Juba 5 aasta.

Ei ole tootmissüsteemi, mida nõudlusega ohutult ei kohanda!

Klientide ettepanekul muuta koolitus veelgi põhjalikumaks ja praktilisemaks, kohtume nüüd 9 korda.

Lihtne, praktiline ja elluviiv tootmisjuhtimise koolitus. parima hinna-tulemuslikkuse suhtega tootmisjuhtimise koolitus

PRAKTILINE & ELLUVIIV - lähedal

Kõige olulisem on plaanide teostumine, kohanemine ja asjade sisuliselt toimima panemine. Just seda tootmisjuhtimise koolitus õpetab! Koolitaja saab seda teha tänu laiapõhjalisele, integreeritud kogemusele praktikuna ja nõustajana. 

tootmis- ja tööstusjuhtimine

Just need juhtimiseprintsiibid, -süsteemid, -meetmed on võetud kasutusele ka teeninduses, logistikas, meditsiinis, vahenduses, jm. Operatsioonide juhtimine on kõikjal. LEAN, 20 Keys, Six Sigma, TPS(Toyota Production System) on oma juurtega tootmisest ja nüüdseks kasutusel ka mujal. 

MIDA tootmisjuhtimise koolitus ARENDAB?

Tootmisjuhtimise koolitus kombineerib teoreetilisi teadmisi, praktilisi oskusi strateegilise, taktikalise planeerimise(nõudlusest tulenevalt), kui ka operatiivtasandi igapäevatöö tõhusa teostamise asjus – Tagamaks pikaajaline järjepidevus ja tulemuslikkus. Seome eesmärgi, inimhinge, protsessid, logistika ja seadmed, kui ka digitaalse maailma. 

Kohene rakendus

Tootmisjuhtimise koolitus on praktilise suunitlusega. Teadmised ja uued kogemused rakendatakse koheselt koolituse käigus. Osaleja teostab paralleelselt kodused tööd oma ettevõtte baasil (parendusprojekt olulisel teemal oma vastutusalas). Vahetame omavahel kogemusi. 

ETTEVÕTETE KÜLASTUSED - 3 päeva

Koolitust elavdav lisaosa on erinevate (tootmis)ettevõtete külastamine. Meile on avanud ja avavad uksi mainekad, eeskujulikud ja avatud suhtumisega ettevõtted (Wendre, Scanfil, Matek, Skano, Cleveron, Fortum, VMT Tehased, Kolmeks, Viljandi Aken ja Uks, Magnum Logistics,  Balti Trafo, jpt)

Sisuline teadmine

Seminariruumis käsitleme teooriat rakenduslikul moel. Igal osalejal on parendusprojekt, mis sisaldab tootmisjuhtimise olulisi aspekte ja katab peamised tootmisjuhtimisfunktsioonid. Mõõdame progressi faktidel põhinevate võtmemõõdikutega igal korral. Osaleja õpib reaalselt tootmist juhtima ja “asju ära tegema”. 

Kellele mõeldud?

Tootmisjuhtimise koolitus on suunatud suurema ettevõtte kesk- ja operatiivtasandi juhtidele ja mikro-, väikeste- ja keskmise suurusega ettevõtete meistritele, tootmisjuhtidele, /-juhtidele. Koolitus sobib kindlasti ahela teistele võtmeisikutele(ostujuhid, laojuhid, projektijuhid, protsessiinsenerid, jne). 

VAHETU MÕJU

Koolitusel omandatul ja rakendatul on vahetu seostatud mõju osalejale ja tema kaudu ettevõtte tootlikkusele, tulemuslikkusele ja kliendi tootmisteenindustasemele. Ettevõtted vajavad sisulist tootmisjuhtimist, mitte teooriat. 

Tõhus meetod

Antud tootmisjuhtimise koolitus tõhustab õpitu omandamist ja kohene rakendamine ettevõttes kannab investeeritud väärtuse koheselt, ilma raiskamisteta, ettevõtte protsessidesse. Osalejale saab rikkalikud, märkmeruumiga, värviliselt trükitud materjalid. 

ETTEVÕTTED JA KOOLITATAVAD ARENEVAD

Ettevõtted koolitavad korduvalt. Koolitusel osalenud on head, kasvuruumiga praktikud, nad on täienenud koolituse abil veelgi. Avanud endale võimalusi. Nad räägivad asjalikult kaasa strateegilise-, taktikalise- või operatiivtasandi juhtimises, on aidanud ettevõtetel areneda ja pareneda. 

Arvud ja tööstusharud

Tänaseks olen Viljandis 4 aastaga teadmisi andnud ja neid kinnistanud pea 50-le erineva tasandi juhile. Esindatud puidutööstus, masina- ja aparaaditööstus, metallitööstus ja innovaatilised, spetsiifilisemad projektitüüpi tootmisettevõtted. Kõik kasvavad ja ehitavad tugevat tootmisorganisatsiooni. 

partnerlusel põhinev

Koolitaja ja kliendi koostöö on järjepideval tulemuslikkusel põhinev. Alustad täna ühe juhiga, jätkad teisel aastal kahega. Pikaajaline areng on peamine. Juhtimise süstematiseerimine ja standardiseerimine – järjepidevus töötavale lähenemisele. Tunnen organisatsiooni, protsesse, juhte, oskan suunata ja tulemus on selle võrra tõhusam.

PANEN SIND MÕTLEMA, ARENEMA JA SUHTUMA KASUTADES:

Avatud ja asjakohaseid arutelusid

Koolitatavatega omavahel koos minupoolsete vürtsikate küsimustega. Tekib huvitav tööstusvaldkondade vaheline teadmiste ülekanne ja sünergia.

Ettevõtete külastusi ja "nina sisse" mudelit

Oma tegevust, kogemust ja protsesse on meiega jaganud: Wendre, Ensto, Hyrles, Fortum, Cleveron, Scanfil, Magnum Logistics, E-profiil, MS Balti Transformers, Skano, Note, Viljandi Aken ja Uks, Matek, DAG Reklaam, jpt huvitavaid ja avatud suhtumisega ettevõtted.

Koolitusel osalejate endi ettevõtete külastusi

Koolitusel osalejate endi ettevõtete külastusi (sobitame need võimalusel ja kokkuleppel). Need külastused on eriti rakenduslikud tänu vahetule infole ja kontaktile.

Reaalselt tulemust andvat parendusprojekti

Iga koolitatav alustab esimesel kohtumisel reaalse parendusprojekti planeerimisega, mille progressi igal kohtumisel võtmemõõdikute ülevaatamise abil Lisaks minu koolitusväline tugi e-kirja või telefoni teel.

Tootmismõtlemist arendavaid grupi- ja individuaaltöid

Tootmisjuhtimise koolitus sisaldab tootmismõtlemist arendavaid grupitöid, mis ei pruugi olla lihtsad, aga kindlasti elulised ja töös rakendatavad – loovad reaalset väärtust.

Meeskonnamänge

Meeskonnamängu, mis simuleerib konkureerivate lennukitehaste tootmisteenuse pakkumist. Hinnapakkumisest kuni reaalsete, lendavate lennukite tootmiseni – sisaldab ka tööturu muutuste efekti.

Loomulikult esitlust ja slaide

Valget tahvlit, paberit, markerit või kriiti. Seega koolitusel ei puudu minu monoloog loengu vormis!

Rikkalikke trükitud praktilisi abimaterjale

Minu enda koostatud ja värviliselt trükitud brošüür "Tulemuslik Tootmine - 5S süsteemi juurutamine" ja värvitrükis köidetud koolituse slaidid (märkmete tegemise võimalusega). Kasuta töökohal edasi!

KOOLITUSE TEEMAD JA KESTUS.

Täpsema sisu kohta küsi lisainfot tel: 5138403 või kirjuta andres.kase@opstarprofit.ee

ESIMESEL PÄEVAL

 • Sissejuhatus tootmisjuhtimisse. Tõhusa ja ohutu tootmise ettevalmistus ja rakendamine
 • LEAN tootmine ja peamised LEAN tootmise tööriistad.
 • Praktiliste tööde eesmärkide püstitamine, võtmemõõdikute seadmine

 

KOLMEL PÄEVAL KOKKU

 • Erinevat tüüpi ja suurusega ettevõtete külastused.
 • Õppereisipäevad koos sisuliste aruteludega ja ettevõtte esindajate esitlustega 

KAHEL PÄEVAL – BAASTEADMISED

 • Tootmisjuhtimise tööriistad. Ohutu tootmisjuhtimine. 
 • Tootmise ja juhtimise funktsioonid
 • Tootmisjuht ja organisatsioon, juhtimise tasemed
 • Ohutu tootmisprotsess tööprotsess 
 • Tootmise staadiumid
 • Tootmistsükkel, tootmise kulgemisviisid
 • Tootmisvõimsus teoorias ja praktika, nõudlusega kohanemine
 • Tootmise planeerimine, kalenderplaan
 • Tootmisorganisatsiooni seostatud motiveerimine
 • Võtmemõõdikute roll, kasutamine kliendist operaatorini

KAHEL PÄEVAL – LEAN TOOTMINE

 • LEAN tootmise tööriistad (7 raiskamise vaade, 5S, Kaizen, JIT, JIDOKA, Standardne töö, TPM, jne)
 • 2 päeva praktiliste tööriistade koolitusega, koos koduste tööde esitlemisega ja progressi jälgimise ja toega.
 • Varud tootmises, nõudluspõhine tootmine
 • Tootmise asendiplaan, tasaal ja taktaeg tootmises

VIIMASEL  PÄEVAL

 • Koolituse teemad jätkuvad
 • Koolituse viimasel päeval esitlevad osalejad järeldusi ja parendusprojektide tulemusi.

Koolituse läbinu tunnistuseks on programmi ja külastatud ettevõtete loeteluga tootmisjuhi "TUNNUSTUS"

Tunnustusega kinnitan, et tegemist on usaldusväärse ja teadliku tootmisjuhiga.

lean või mitte lean. Hoiame asjad lihtsad ja teeme seda, mida vaja. paneme asjad juhtuma!

 • Tootmisjuhtimise koolitus toimub ettevõttele ja juhile “lähedal”. Tänu koolitusmudelile on see suhteliselt rohkem integreeritud ettevõtte jooksvate protsessidega, keskkonnaga, jooksvate arendusvajadustega. Koolitus annab võimaluse kogemuse vahetamiseks ja teine-teiselt õppimiseks. GEMBA, NINA SISSE! 
 • Tööjõuturul ollakse üldiselt konkurendid, aga omaenese oskusi arendades õpime olemasoleva organisatsiooniga tõhusamalt toimetama. Ettevõtte sisesünergia võimaldab kasvatada tootlikkust kiiremini, olla konkurentsivõimelisem, muretsemata, et sama piirkonna teine ettevõtja napsab kogemusega juhi endale. Et seda riski vähendada, tuleb juhtide sarnast koolkonda arendada laiapõhjaliselt. Mõneaja möödudes suudavad õppinud koolkonnad ja juhid toimivat järelkasvu ise toota. 
 • Juhtidel jääb järjest enam aega ennetava, planeeriva, arendava juhtimisega tegelemiseks. 

koolituse saamislugu ja areng

 • Algne tootmisjuhtimise koolitus oli ellu kutsutud Viljandi aktiivsete ettevõtjate poolt ja käivitatud koostöös Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainori, tootmis- ja tööstusspetsialistide ja Viljandimaa Ettevõtluskeskusega.
 • Kohalike tööstusliidrite probleemikirjeldustest ja soovidest lähtudes sündiski ootus programmile. Keskmes oli tootmise tõhus juhtimine. 
 • Algaastal käsitles koolitus ettevõtte juhtimist laiemalt. Tänasel päeval fokusseerib see tootmisjuhtimisele ja –korraldusele.
 • Ise olen koolituse algusest tootmisjuhtimise programmi ja sisu looja, koolitaja. Tänu kogemusele ja klientidega koostööle olen programmi praktilises suunas edasi arendanud ja seda oma ettevõtte Opstar Profit OÜ-ga ka viimased aastad korraldanud.
 • Koolitusele on alates eelmisest aastast loodud ka oma tutvustav koduleht. 

KLIENTIDE HINNANGUD JA KOOLITUSEL OSALENUTE ARVAMUSED

Kes on koolitaja?

LEAN või mitte LEAN. Hoiame asjad lihtsad ja teeme seda, mida vaja - paneme asjad juhtuma. Always Better Than Before.

Koolitaja on Andres Kase, kes on eelkõige strateegiliselt mõtlev ja tegutsev praktik-elluviija. Omab ainulaadselt tervikliku teadmiste ja praktilist pagasit tootmis- ja tööstusjuhtimise alal. Omades kogemust ja tundes põhjalikult organisatsiooni toimet, juhtimist, LEAN tootmist, kui ka “mitte LEAN” tootmist, teab, mis on tegelikult õige “ravim” ja kuidas organisatsiooni arendada. 

LEAN’ga kokkupuude alates 2003. aastast. Rakendanud aastakümnete jooksul mitmes suuremas tehases nii spetsialisti, kesk-, kui ka tippjuhina. Oluline ei ole vaid LEAN, olulisem on tunda meetmete asjakohasust ettevõtte süsteemidega ja valida just õige. Nagu males muudab “ettur” õigel hetkel mängu seisu! Et seda teada, peab tundma konteksti, ressursse, eesmärki, muid tegureid. Kindlasti oskan öelda, millal LEAN, osa sellest või siis mitte LEAN. 

 • Üle 20 aasta praktilist tootmis- ja tööstusjuhtimist. 
 • Üle 6 aasta tootmis-, operatsioonide juhtimise ja tööstusnormeerimise loenguid Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor. 
 • Viies aasta tootmisjuhtimise koolitusi ja praktilist nõustamist tööstus- ja tootmisettevõtetele.

Tasakaalustamaks teooriat ja praktikat ei panusta ma vaid klientide koolitamisele. Minu põhitegevuse hulka kuulub juhtimise süstematiseerimine, tööstuse praktiline nõustamine, tootmisjuhtimise õpetamine ja juhtimisteenuse osutamine. Kogemus nii toiduaine-, elektroonika-, metalli- ja puidutööstusest. 

Nõustatud ettevõtteid, organisatsioone, kelle esindajaid koolitatud:

2018-2019 aasta Koolituse toimumise ajad

Tootmisjuhtimise koolitus algab jooksva aasta oktoobris 2018 ja lõpeb  märtsis 2019.

Koolitus toimub näidatud graafiku alusel. Õppepäevad esmase valikuna neljapäeval. Esimese kohtumine on kolmapäeval.

Koolituspäeva päevakava: 

Alustame kell 9:30. Paus I 11:00 – 11:15. Lõuna 12:45 – 13:30. Paus II 15:00 – 15:15. Koolituspäeva lõpp kell 16:00.

Koolitusel korralik lõunasöök. Pausidel kohvi/tee. See kõik sisaldub hinnas. Seda pakub Grand Hotel Viljandi restoran. 

Ettevõtte külastuste tarvis on organiseeritud transport Viljandist ja tagasi. 

Kokku kohtume Sinuga üheksal korral.

Moodul 1: Nädal 42/ 2018-10-17

Moodul 2: Nädal 45/ 2018-11-08

Moodul 3: Nädal 48/ 2018-11-29

Moodul 4: Nädal 50/ 2018 Selgub kokkuleppel ettevõtetega

Moodul 5: Nädal 3/ 2019-01-17

Moodul 6: Nädal 5/ 2019 Selgub kokkuleppel ettevõtetega

Moodul 7: Nädal 7/ 2019 Selgub kokkuleppel ettevõtetega

Moodul 8: Nädal 10/ 2019-03-07

Moodul 9: Nädal 12/ 2019-03-21

Muudatustest ja kohanemisvajadusest annan koheselt teada. 

Koolituse toimumise koht

Grand Hotel Viljandi konverentsiruum

Tartu 11/Lossi 29

71004 Viljandi

Parkimiskohad olemas. 

Lisainfo koolitusele:

Telefon: +372 5138 403 | E-mail: andres.kase@opstarprofit.ee

Kui soovid 3 või enama osaleja pakkumist, palun kontakteeru minuga. 

1 Osaleja

1499 166,56 eurot päev
 • Kuni 10. oktoobrini
 • Lõunasöök hinnas
 • Hinnale lisandub käibemaks
HEA HIND

2 osalejat

€1499
1349 Võit kokku 300 eurot
 • Kuni 10. oktoobriini
 • Lõunasöök hinnas
 • Hinnale lisandub käibemaks
HEA tehing

NB Hoiatus!
Tegemist on praktilise ja vahetult parendusi loova koolitusmudeliga. Koolituse läbinu loob Teile tulemust ja parandab Teie ettevõtte tervist! Programmi koostamisel on eelkõige lähtutud ettevõtja sisulisest vajadusest, põhineb tegudel ja laiapõhjalisel tööstusjuhtimise kogemusel. 

Huvi hea, grupp inspireerivalt täitunud! Esindatud tervisehoiutoodete tööstus ja -jaemüük, toiduainete-, metalli-, puidu-, plasti-, elektroonika- ja ka tootmistarkvaratööstus/-arendus valdkonnad. Kui Sa gruppi ei mahtunud, aga soovid sarnasel koolitusel osaleda, broneeri koht aegsasti. Kasuta selleks sama registreerimisvormi ja märgi kommentaaridesse "BRONN" - saad 5% sooduskupongi ja eelinfo minu plaanidest.

päeva
tundi
minutit
sekundit

Registreeru koolitusele! Saad osa praktilisest ja sisulisest tootmisjuhtimise arenguprogrammist. Registreeri oma ettevõtte operatsioonide- ja tootmise juhid, alljuhid või spetsialistid. Saad sisuliste, ühtsete lisateadmistega, järjepidevalt tulemuslikkust kasvatavad juhid. Tootmisjuhtimise koolitus juba 5. aastat.

5 years warranty glossy blue square button

Registreeru alloleva vormi abil www.tootmisjuhtimine.ee meililisti. Saadan tulemuslikkusele suunatud LEAN ja “mitte LEAN”, tootmis- ja tööstusjuhtimisalast teavet. Blogipostitused, minu teenused, koolitused, artiklid mujalt maailmast, jms.

Sulge menüü