Koolitustoetuse taotlemisel muutustes olukorras

All on info töötukassa uue kodulehe linkidega.

Koolitustoetuse taotlemisel muutustes olukorras

https://www.tootukassa.ee/et/teenused/tooandjatele/koolitustoetus-tooandjatele-muutuste-olukorras

Tööandja peab avalduse esitamisele eelneva 36 kuu jooksul kokku vähemalt 24 kuul olema maksnud tööandja töötuskindlustusmakset. Töötaja (kelle koolitamiseks toetust taotletakse) tööleping peab olema tähtajatu või kehtima pärast avalduse esitamist veel vähemalt 6 kuud. Koolituse maht peab olema iga koolitusel osaleva töötaja kohta vähemalt 50 akadeemilist tundi ja koolituse kestus kuni 1 aasta. 

  • Samal koolitusel samal ajal õppivad töötajad tuleb märkida samale avaldusele. Kui töötaja katkestab koolitusel osalemise, makstakse koolitustoetust töötaja eest kuni koolitusel osalemise katkestamiseni.
  • Kui töötaja töösuhe lõpeb koolituse ajal, lõpetatakse selle töötaja eest toetuse maksmine.
  • Tööandjale makstakse koolitustoetust koolituskulu ja tööandja soovil lisaks palgakulu osas tunnitöötasu alammääras aja eest, mil töötaja osales koolitusel. Kulude kogusummast hüvitame kuni 80%, kuid mitte üle 2500 euro ühe koolitusel osaleva töötaja kohta. Samale tööandjale sama töötaja koolitamise eest saame maksta koolitustoetust kuni 2500 eurot kolme aasta jooksul.
  • Koolitustoetus on vähese tähtsusega abi (VTA).

Mille peale mõelda enne koolitustoetuse avalduse esitamist:

https://www.tootukassa.ee/et/teenused/tooandjatele/koolitustoetus-tooandjatele

  • Esmalt kannab tööandja koolitusega seotud kulud ise.
  • Koolitustoetuse maksame positiivse otsuse korral tööandjale välja kuluaruande alusel (saab esitada e-töötukassa kaudu) pärast koolitust.
  • Koolituse arve peab olema koolitusasutuse poolt väljastatud tööandja nimele ning sellele peab olema märgitud koolituse nimetus, toimumise periood, kogumaht akadeemilistes tundides ja osaleja(te) ees- ja perenimi.
  • Kuluaruandega esitab tööandja koolituse arve, maksekorralduse ja töötaja(te) tunnistuse(d).

Koolitustoetuse avalduse saab tööandja esitada enne koolituse algust

Seda saab teha e-töötukassas:

https://www.tootukassa.ee/etootukassa/logi-sisse 

  • Ettevõtte vaates sisenedes Toetused->Koolitustoetuse avaldus.
  • Avalduse esitaja peab olema allkirjaõiguslik või volitatud isik. E-töötukassas saab allkirjaõiguslik isik volitada ka B-kaardile mitte kantud isikuid avaldust esitama.

Kui Teil tekib küsimusi, siis võtke otse töötukassaga või minuga ühendust. 

Tööandjaid nõustavad ka meie kõikides maakondades

Tööandjate konsultandid, kelle kontaktid leiab siit:

https://www.tootukassa.ee/et/otseteed/tooandjate-konsultantide-kontaktid