LEAN-AGILE tootmisjuhtimise õppekava – mida sisaldab?

Juhid ja kogemused
Andres

Andres

LEAN-AGILE tootmisjuhtimise õppekava – mida sisaldab?

LEAN-AGILE tootmisjuhtimise õppekava – mida sisaldab?

LEAN-AGILE tootmisjuhtimise õppekava – mida sisaldab?

LEAN-AGILE tootmisjuhtimise õppekava – mida sisaldab?

LEAN-AGILE tootmisjuhtimise õppekava – mida sisaldab?

Kevadel 2022 tõstsin koolituse korraldamise ja kvaliteedi tagamise uuele tasemele. Mida see tähendab? Räägin Sulle sellest lühidalt.

Minu pikaaegne kogemus tööstusjuhtimises ja suur huvi “asjade juhtuma panemise” (loe operatsioonide juhtimise) asjakohase teooria vastu on formuleeritud Lean-Agile tootmisjuhtimise täiendkoolituse õppekavaks, mis vastab ka täienduskoolituse standardile.

Lisaks teistele olulistele kvaliteeti ja standardiseeritust tagavatele aspektidele tähendab see seda, et on loetleutud ka õpiväljundid.

Nagu päris koolis, aga tootmistsükkel oluliselt lühem ja fookus kindlatel kompetentsidel.

Olen selle sõnastanud nii: 

Osaleja õpib iseseisvust ja olema parem juht või meeskonnaliige, omandades operatsioonide juhtimise peamisi hoiakuid ja kompetentse – need on vajalikud igale juhtimisfunktsioonile.

Koolitusel omandatud nipid

Koolitusel omandatud nipid aitavad Sul omandada oskuseid, mille abil suudad paremini kohaneda, kavandada, organiseerida, eestvedada ja kontrollida oma juhitavat üksust või olla tulemuslik meeskonnaliige. Viimane ei ole väiksema osatähtsusega!

Hea meeskonnaliige, kes oskab kohaneda targa juhtimisega, on suur väärtus meeskonnas ja ettevõttes. 

LEAN juhtimise kompetenstid ja palju muud

Muide! Osaleja saab ka täielikult kehtivad LEAN juhtimise kompetenstid. See ei tähenda, et tarkused sellega piirduvad. EI, me vaatleme juhtimist terviklikumalt ja LEAN ei ole imerohi, mis iga haiguse ja keeruka süsteemi ilmtingimata kohe tööle paneb. LEAN sisaldab häid ravimeid, millede oskusliku kasutamisega parandad protsessides mitmeid kroovilisi probleeme, aga räägin Sulle palju ka teistest võimalustest ja osaleja õpib ja arendab endas iseseisvust ja oma peaga mõtlemist. Me arutleme ja teeme keerukad juhtimisprobleemid, olukorrad lihtsamaks ja osaleja näeb, et erinevus töökoha korraldamise ja ettevõtte juhtimise vahel ei olegi niivõrd suur. 

Õpiväljundid on järgmised

 • Osaleja mõistab ettevõtte ärilisi eesmärke ja motiive, strateegilise, taktikalise ja operatiivtasandi juhtimise eesmärke, seoseid ja olulisust.
  • Selgitan seda keerukat maailma lihtsa käe, käelaba ja sõrmede näitel! 
 • Osaleja omandab individuaalseid-organisatoorseid oskuseid ja hoiakuid organiseerituse, süsteemsuse, efektiivsuse osas.
  • Õpime mõistma teineteise ootuseid ja saame aru, kui oluline on lihtne, elementaarne suhtlus ja infovahetus – see on fundamentaalne.
 • Mõistab juhtimissüsteemi ja süsteemse juhtimise eesmärki, olemust, vajalikkust ning oma rolli tähenduslikkust.
  • Just – oma rolli tähenduslikkust ja olulisust. Seda kolleegi, meeskonna ja ka juhi vaates. Me oleme oma mõtetega osakesed suuremast süsteemist ja mõistes süsteemi eesmärki, oleme innukamad ja rahuolevamad. 
 • Osaleja õpib tundma operatsioonide ja üldiseid juhtimise funktsioone ja nende omavahelist koostoimet.
  • Loomulikult me ei pääse elementaarsest juhtimise alusteooriast ja protsesside juhtimisest, analüütikast, pidevast parendusest. 
 • Osaleja õpib tundma tarneahela-, protsesside juhtimise ja organisatsiooni struktuuri, rollide ülesannete ja vastutuse sidusust
  • Meie reis Ameerikasse võib olla sama keeruline või ka lihtne nagu esimene koolitee koolijutsile. Kas liigub postipakk, meie ise või laps kodu ja kooli vahel – meil on pea alati tegemist tarneahelaga. Teeme lihtsaid näiteid kartulisalati ja köögi baasil. 
 • Osaleja mõistab ja väärtustab väärtusloome olulisust ettevõttele ja tunneb peamisi raiskamisi, oksab neid elmineerida
  • “Kolm koera” ja 9 rasikamist! Need on väga põnevad teemad. 
 • Osaleja teab ja tunneb Lean ja agiilse juhtimise olemust ja tööriistu, oskab neid rakendada oma rolliga seonduvalt
  • 5S, Kaizen, Raiskamised, TPM, Jidoka, Hoshin, jne. Need on nagu lehtvõti, toruvõti, kruvikeeraja – igal asjal oma roll. Õpime neid eraldi ja koos kasutama. 
 • Teab ja tunneb tootmiskorralduse, tootmissüsteemi olemust, eesmärki ja funktsiooone

Selline koolitus ja lähenemine sobib suurema ettevõtte kesk- ja operatiivtasandi juhtidele ja mikro-, väikeste- ja keskmise suurusega ettevõtete meistritele, tootmisjuhtidele, /-juhtidele. 

Koolitus kohtuvad erinevate tööstusharude ja kogemusega inimesed. Nende vaheline diskussioon annab hea sümbioosi ja ülevaate erinevate ettevõtete operatsioonidest ja tarneahelate toimimistest nii sama ameti pidajale, kui ka teistele võtmeisikutele, kes organisatsioonis tegutsevad (kvaliteedijuhid, ostujuhid, laojuhid, projektijuhid, protsessiinsenerid, jne). Teades, mida juht, meeskond või kolleeg teeb, oskad temaga paremini arvestada.

Loe siit kindlasti juurde! https://tootmisjuhtimine.ee/


Jagan neid mõtteid:

Meililisti registreerudes oled uuendustega paremini kursis. Ma ei postita üleliia palju ja eelistusi saad muuta igal ajal. Paneme asjad juhtuma!

LEAN või mitte LEAN. Hoiame asjad lihtsad ja teeme seda, mida vaja – Paneme asjad juhtuma! Always Better Than Before.

Andres Kase

Maleski muudab “ettur” mängu seisu ja oskamaks rakendada õigeid meetmeid ja käike, tuleb tunda konteksti, teada ressursside võimekust, eesmärke ja mitmeid muid tegureid. 

Andres Kase

Andres on strateegiliselt mõtlev ja tegutsev praktik-elluviija. Omab ainulaadselt terviklikku teadmist ja praktilist juhtimis (tootmis- ja tööstusjuhtimisalast) pagasit. Omades kogemust ja tundes põhjalikult organisatsiooni toimet, juhtimist, LEAN tootmist, kui ka “mitte LEAN” tootmist, teab, mis on tegelikult õige “ravim” ja kuidas organisatsiooni arendada.

LEAN’ga kokkupuude alates 2003. aastast. Rakendanud aastakümnete jooksul mitmes suuremas tehases nii spetsialisti, kesk-, kui ka tippjuhina. Oluline ei ole vaid LEAN, vaid tunda meetmete asjakohasust ettevõtte süsteemidega ja valida õige. 

Tasakaalustamaks teooriat ja praktikat ei panusta ma vaid koolitamisele. Minu põhitegevuseks on juhtimise süstematiseerimine, tööstuse praktiline nõustamine, juhtimisteenuse osutamine. Kogemus nii toiduaine-, elektroonika-, metalli- ja puidutööstusest.

Mind leiab