LEAN-AGILE tootmisjuhtimise õppekava – mida sisaldab?

Juhid ja kogemused
Picture of Andres

Andres

LEAN-AGILE tootmisjuhtimise õppekava – mida sisaldab?

LEAN-AGILE tootmisjuhtimise õppekava – mida sisaldab?

LEAN-AGILE tootmisjuhtimise õppekava – mida sisaldab?

LEAN-AGILE tootmisjuhtimise õppekava – mida sisaldab?

LEAN-AGILE tootmisjuhtimise õppekava – mida sisaldab?

Kevadel 2022 tõstsin koolituse korraldamise ja kvaliteedi tagamise uuele tasemele. Mida see tähendab? Räägin Sulle sellest lühidalt.

Minu pikaaegne kogemus tööstusjuhtimises ja suur huvi “asjade juhtuma panemise” (loe operatsioonide juhtimise) asjakohase teooria vastu on formuleeritud Lean-Agile tootmisjuhtimise täiendkoolituse õppekavaks, mis vastab ka täienduskoolituse standardile.

Lisaks teistele olulistele kvaliteeti ja standardiseeritust tagavatele aspektidele tähendab see seda, et on loetleutud ka õpiväljundid.

Nagu päris koolis, aga tootmistsükkel oluliselt lühem ja fookus kindlatel kompetentsidel.

Olen selle sõnastanud nii: 

Osaleja õpib iseseisvust ja olema parem juht või meeskonnaliige, omandades operatsioonide juhtimise peamisi hoiakuid ja kompetentse – need on vajalikud igale juhtimisfunktsioonile.

Koolitusel omandatud nipid

Koolitusel omandatud nipid aitavad Sul omandada oskuseid, mille abil suudad paremini kohaneda, kavandada, organiseerida, eestvedada ja kontrollida oma juhitavat üksust või olla tulemuslik meeskonnaliige. Viimane ei ole väiksema osatähtsusega!

Hea meeskonnaliige, kes oskab kohaneda targa juhtimisega, on suur väärtus meeskonnas ja ettevõttes. 

LEAN juhtimise kompetenstid ja palju muud

Muide! Osaleja saab ka täielikult kehtivad LEAN juhtimise kompetenstid. See ei tähenda, et tarkused sellega piirduvad. EI, me vaatleme juhtimist terviklikumalt ja LEAN ei ole imerohi, mis iga haiguse ja keeruka süsteemi ilmtingimata kohe tööle paneb. LEAN sisaldab häid ravimeid, millede oskusliku kasutamisega parandad protsessides mitmeid kroovilisi probleeme, aga räägin Sulle palju ka teistest võimalustest ja osaleja õpib ja arendab endas iseseisvust ja oma peaga mõtlemist. Me arutleme ja teeme keerukad juhtimisprobleemid, olukorrad lihtsamaks ja osaleja näeb, et erinevus töökoha korraldamise ja ettevõtte juhtimise vahel ei olegi niivõrd suur. 

Õpiväljundid on järgmised

 1. Osaleja mõistab ettevõtte ärilisi eesmärke ja motiive, strateegilise, taktikalise ja operatiivtasandi juhtimise eesmärke, seoseid ja olulisust.
  • Selgitan “missioon-visioon-strateegia” keerulisust lihtsa käe, käelaba ja sõrmede näitel! 
 2. Osaleja omandab individuaalseid-organisatoorseid oskuseid ja hoiakuid organiseerituse, süsteemsuse, efektiivsuse osas.
  • Õpime mõistma teineteise ootuseid ja teadvustame lihtsa, elementaarse suhtluse ja infovahetuse kasu – see on fundamentaalne.
 3. Mõistab juhtimissüsteemi ja süsteemse juhtimise eesmärki, olemust, vajalikkust ja oma rolli tähenduslikkust.
  • Just – oma rolli tähenduslikkust ja olulisust. Seda kolleegi, meeskonna ja juhi vaates. Oleme mõtetega osakesed suuremast süsteemist. Mõistes süsteemi eesmärki, oleme innukamad ja rahuolevamad. 
 4. Osaleja õpib tundma operatsioonide ja üldiseid juhtimise funktsioone ja nende omavahelist koostoimet.
  • Meil pole pääsi juhtimise alusteooriast, protsesside juhtimisest ja -analüütikast, pidevast parendusest. 
 5. Osaleja õpib tundma tarneahela-, protsessijuhtimise ja organisatsiooni struktuuri, rollide sidusust.
  • Meie reis Ameerikasse võib olla sama keeruline või ka lihtne nagu esimene koolitee koolijutsile. Kas liigub postipakk, meie ise või laps kodu ja kooli vahel – pea alati on tegemist tarneahelaga. Teeme lihtsaid näiteid kartulisalati ja köögi baasil. 
 6. Osaleja mõistab ja väärtustab ettevõtte väärtusloome ja tunneb olulisemaid raiskamisi, oksab neid elmineerida.
  • Saame tuttavaks “Kolme koeraga” ja 9 raiskamisega! Need on väga põnevad teemad. 
 7. Osaleja teab ja tunneb lean ja agiilse juhtimise olemust ja tööriistu, oskab neid oma rolliga seonduvalt rakendada.
  • 5S, Kaizen, Raiskamised, TPM, Jidoka, Hoshin, jne. Need on nagu lehtvõti, toruvõti, kruvikeeraja – igal asjal oma roll. Õpime neid eraldi ja koos kasutama. LEAN MAJA ON NÄIDISEKS. 
 8. Osaleja mõistab ja oskab rakendada tootmiskorralduse, tootmissüsteemi elemente, eesmärki ja funktsiooone.

Nimetatud koolitus ja lähenemine sobib suurema ettevõtte kesk- ja operatiivtasandi juhtidele ja mikro-, väikeste- ja keskmise suurusega ettevõtete meistritele, tootmisjuhtidele, /-juhtidele. Sobib ka väikeetteevõtjatele. 

Koolitus kohtuvad erinevate tööstusharude ja kogemusega inimesed. Nende vaheline diskussioon annab hea sümbioosi ja ülevaate erinevate ettevõtete operatsioonidest ja tarneahelate toimimistest sarnase ameti pidajale, kui ka teistele võtmeisikutele, kes organisatsioonis tegutsevad (kvaliteedijuhid, ostujuhid, laojuhid, projektijuhid, protsessiinsenerid, jne).

Loe siit kindlasti juurde! https://tootmisjuhtimine.ee/

 

Jagan neid mõtteid:

Teabelisti abil oled uuendustega kursis. Ma ei postita palju ja eelistusi saad alati muuuta. Paneme asjad juhtuma!

LEAN või mitte LEAN. Hoiame asjad lihtsad ja teeme seda, mida vaja – Paneme asjad juhtuma! Always Better Than Before.

Andres Kase

Maleski muudab “ettur” mängu seisu! Oskamaks rakendada õigeid meetmeid ja käike, tuleb tunda konteksti, teada ressursside võimekust, eesmärke ja mitmeid muid tegureid. Kui õpetaja seda teab, oskab ta sind paremini suunata!

Andres Kase

Andres on eelkõige strateegiliselt mõtlev ja tegutsev praktik-elluviija. Andresel on pikaajalised kogemused ja põhjalikud teadmised tootmis- ja tööstusjuhtimise alal. 

Andres on kogemust saanud ja oma teadmisi rakendanud aastakümnete jooksul mitmes väiksemas ja suuremas tehases nii spetsialisti, keskastmejuhi kui ka tippjuhina. Kogemuspagasis nii toiduaine-, elektroonika-, metalli- kui ka puidutööstuse juhtimist. 

Andres omab muuhulgas LEAN juhtimise praktilist kogemust alates 2003. aastast. Rakendanud aastakümnete jooksul mitmes suuremas tehases nii spetsialisti, kesk-, kui ka tippjuhina. Aastaid ka koolitajana. 

Ta teab, et oluline on rakendada õigeid meetmeid asjakohaselt ettevõtte süsteemidele ning tunda konteksti, ressursse, eesmärki ja muid tegureid. Teab, millal saab rakendada LEAN-meetodit, millal osa sellest või millal LEAN meetod asjakohane ei olegi.

Tasakaalustamaks teooriat ja praktikat ei panusta Andres vaid klientide koolitamisele – tema põhitegevuste hulka kuulub juhtimise süstematiseerimine, tööstuse praktiline nõustamine, tootmisjuhtimise õpetamine ja juhtimisteenuse osutamine.

Loe mida arvavad osalejad Andrese koolitusstiilist. Ta teeb asjad selgeks! 

Mind leiab