“LEAN-AGILE tootmisjuhtimise koolitus paneb asjad juhtuma”

"Me tahame"​ taseme madalama tasemega versioon on kõrgem, kui "Me peame"​ parim tase.
Picture of Andres

Andres

“LEAN-AGILE tootmisjuhtimise koolitus paneb asjad juhtuma”

“LEAN-AGILE tootmisjuhtimise koolitus paneb asjad juhtuma”

“LEAN-AGILE tootmisjuhtimise koolitus paneb asjad juhtuma”

“LEAN-AGILE tootmisjuhtimise koolitus paneb asjad juhtuma”

Andres Kase: “LEAN-AGILE tootmisjuhtimise koolitus aitab seada ja täita eesmärke”

LEAN-AGILE. Kuidas ühendada strateegilised eesmärgid, taktikalised plaanid ja operatiivne tegutsemine? Kuidas jõuda ettevõttes olukorrani, et aja, ressursside ja tegevuste raiskamine on minimeeritud ja seatud eesmärkide saavutamisse tahab panustada iga kollektiivi liige?

Nendele ja paljudele teistele küsimustele leiab vastuse peagi algavalt OpstarProfiti LEAN-AGILE tootmisjuhtimise koolituselt. „Kui tõmmata paralleele tervishoiuga, siis on ettevõtteid, mis vajavad tõsist ravi; on neid, kus piisab „toitumise ja eluviiside korrigeerimisest“ ja neidki, kus juba hästi toimivale organismile piisab võimalike probleemide ennetamisest ja kohanemisest muutuva keskkonnaga,“ tõdeb osaühingu OpstarProfit juht Andres Kase, strateegiliselt mõtlev ja tegutsev praktik-elluviija, kes omab ainulaadselt terviklikku teadmiste ja praktilist pagasit tootmis- ja tööstusjuhtimise alal. Kase igapäevatööks on ettevõtete otsene praktiline nõustamine, mobiilse juhtimisteenuse pakkumine ning sisuliste tootmis-tööstusjuhtimise koolituste läbiviimine. Lisaks koolitab Kase tudengeid Eesti parimates rakenduskõrgkoolides, milleks ta peab Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainorit ja Tallinna Tehnikakõrgkooli. Omades kogemust ja tundes põhjalikult organisatsioonide toimimist ning juhtimist, LEAN tootmist kui ka “mitte LEAN” tootmist, teab ta, mis on tegelikult õige “ravim” ja kuidas organisatsiooni arendada. 

Juba 7. korda alustab OpstarProfiti Viljandis korraldatav TÕHUS JA PRAKTILINE LEAN-AGILE TOOTMISJUHTIMISE KOOLITUS, mis on sobiv nii operatiivtasandi juhtidele kui mikro-, väikeste- ja keskmise suurusega ettevõtete meistritele, tootmisjuhtidele, juhtidele, samuti ahela teistele võtmeisikutele (ostujuhid, laojuhid, projektijuhid, protsessiinsenerid jne). Lähemat infot vaata www.tootmisjuhtimine.ee

Lean Maja Andres Kase
LEAN MAJA versioon Andres Kase’lt

LEAN-AGILE ehk Agiilne ja kaasav juhtimine

LEAN-AGILE tootmisjuhtimise koolitussarja lisarõhk on seekord ettevõtete agiilsusel ehk kohanemisvõimel.„Agiilsest juhtimisest kõneldakse tänapäeval palju, aga tegu ei ole lihtsalt moejoonega, kohanemine ongi kogu maailmas järjest olulisem. Minu enda kogemus ja suhtumine tootmisjuhtimisse on olnud alati agiilne ja tänaseks on selge, et sellest ei saa mööda vaadata ühegi eduka ettevõtte juhtimisel. Kõik moodsad ja esialgu ehk keerukana näivad mõisted saavad koolitusel osalejatele selgeks lihtsate praktiliste näidete abil,“ kinnitab Kase.

Tootlikkusest, ressursitõhususest ja süsteemsest, teadlikust juhtimisest tulenev rahulolu on igale huvigrupile oluline – töötajale, kliendile, juhile, omanikule ja kogukonnale. Et seda kõike õigesti kombineerida ja võitu saavutada, on oluline mõista ja tunda nüansse. OpstarProfit pakub koolitusel tervikpaketti, kus nii teoorias kui praktikas saavad selgeks tänapäeval üha laialdasemat rakendust leidvad juhtimisega seotud mõisted LEAN, Six Sigma, TOC jne. Omandatavad teadmised ja kogemused leiavad rakendust juba koolituse käigus. Kase sõnul ongi peamine eesmärk omandatavate teadmiste rakenduslikkus. „PANEME ASJAD JUHTUMA!“ on OpstarProfiti juhtmõtemärksõnadekskohanemisvõime, kaasamine, inimhinge tundmine, nõudlikkus ja distsipliin.

Ei ole uudis, et kõik meie ümber, ka majanduses, areneb enam mitte aastate ja kuude, vaid nädalate ja päevadega. Ajal, mil konkurents muutub aina globaalsemaks, tuleb ka ettevõtteid juhtida agiilselt ehk kohanevalt. Sellest ei saa mööda vaadata ja raiuda, et kui eile miski toimis, siis töötab see täna ja ülehommegi. Muutustest tingituna täiustuvad ja kohanevad ka juhtimisteooriad.

Väravavaht jookseb vajadusel rünnakule!

Üha selgem on, et tootmine ei ole ainult protsess, milles osalejad täidavad vaid kindlaid ülesandeid. Mõnikord peab isegi väravavaht jooksma rünnakule, kuigi lepingus tal seda kirjas pole. Tegevused lähtuvad mängu seisust ja situatsioonist. Hea juht on selle eelnevalt töötajaga kokku leppinud.  Oskuslikult agiilne ehk kohanev ei pea olema mitte ainult ettevõtte juht, vaid kogu kollektiiv. Tulemus on parem, kui võimalikult paljud erinevate tasandite töötajad mõtlevad kaasa ja panustavad. Neil võib olla ettevõtte jaoks tõeliselt väärtuslikke, rakendust väärivaid ideid  ja ettepanekuid ning inimene, kes tunneb, et tema initsiatiivi hinnatakse, on hoopis enam motiveeritud. Töötajate oskuslik kaasamine võib tõsta märkimisväärselt ettevõtte tulusust.

Mida paremini suudab uute väljakutsetega kohaneda ja olla initsiatiivikas iga töötaja, seda edukam on ettevõte.Kui töötaja näeb, et midagi saab teha ressurssi või aega säästvamalt, teeb ta vastava ettepaneku juhile, mitte ei oota, et keegi tema eest mõtleks. „Avatud ja initsiatiivikat suhtlemist tuleb toetada. Koolitustel mängime konkreetsed mudelid põhjalikult läbi ja tagasiside ütleb, et meilt saadud kogemustest on ettevõtete igapäevatöös palju kasu olnud. Näiteks kevadel kasvatasime ühe praktilise juhtimisteenuse projekti käigus ägeda meeskonnaga ettevõtte kuukäibe kahe ja poolesajalt tuhandelt viiesajale tuhandele eurole. Ja seda mõne kuuga. Osalejad tunnistavad, et on hakanud uutmoodi mõtlema.“ Ettevõtte juhid peavad arvestama, et nende väike viga võimendub  järgmistel tasanditel märgatavalt. Sama käib õigel ajal tegemata jäänud otsuste kohta. Risk kahaneb, kui jagada vastutust madalamate tasanditega. 

Kestvad lahendused – tõhusus alati hinnas!

Tõhususe ja tööjõuteemad ei ole majanduses leevenenud. Kes täna ei tunne end kindlalt, peab Kase hinnangul hakkama mõtlema, kuidas kasutada ressursse tõhusamalt ja veelgi kombineeritumalt: „Kas sa suudad tekitada lisanõudlust, olla klientidele senisest veelgi usaldusväärsem partner, sellele tuleb pidevalt mõelda. Vastused ei sisalda lisaressursse, vaid uusi lahendusi – need on olemas! Ja otsuste tegemisel peab lähtuma nõudlusest. Teisalt, kui täna panustad liigselt värbamisse, võib see ülehomme olla lisakulu.“

Tööjõurendist on kasu – see on laenutoode!

Kui praegu otsitakse tööjõupuudusele sageli lahendust kasutades mujalt sisse toodud renditööjõudu, mis on tõesti paljuski mõistlik ja suureks abiks, siis Kase arvates saaks paljudel juhtudel hakkama ettevõtte olemasolevaid ressursse oskuslikumalt rakendades: “Kui me oskaksime luua keskkonna ja juhtimissüsteemi, kus meie enda inimesed on motiveeritumad, initsiatiivikamad, oleks pikaajalisi eesmärke lihtsam täita. Tööjõurent annab täna paljudele kätte head võimalused. Professionaalsed tegijad on oma teenuse tarbimise mugavaks disaininud ja tööandjad kasutavad seda. Teisalt on liigne mugavus ja lihtne lahendus sisemist arengut pidurdav. Kindlasti ei saa väita, et sel teenusel ei ole kohta.

“Me tahame” taseme madalama tasemega versioon on kõrgem, kui “Me peame” parim tase.
 

Teadlased on tõestanud, et kui organisatsioonis domineerib suhtumine „me tahame“, saavutatakse kordades parem tulemus kui seal, kus on esikohal „me peame“.  Punane joon graafikul on “Me tahame” taseme versioon eksimuste ja õppetundidega. Vaba initsiatiivi korral võib esineda vigu, aga tulemus on ikkagi parem kui selle puudumise korral. „Me tahame“ saab alguse oskuslikust juhtimisest. Nimetan eksimusi võimalusteks ja meie KUTSIKATEKS – meie võimalus on neist läbi õppetundide kasvatada truud abimehed – meie truud KOERAD.

Töötajat kuulatakse ja võite jagatakse

Tarkades tänapäevastes ettevõtetes töötajat kuulatakse ja võite jagatakse! Inimesi ei motiveeri kindlasti mitte ainut raha, sellise eelarvamusega eesmärke ei saavuta. Kohanematuse oht on eriti suur ettevõtetes, millel on pikk ajalugu ja mida juhitakse vanamoeliselt ning paindumatult. Samas peab säilima süsteemsus, distsipliin ja selge struktuur.“ – Oskuslik juhtimine sisaldab strateegilise, taktikalise ja operatiivse juhtimise sihipärast seotust.

Tootmisjuhtimist võib võrrelda ka autosõiduga, mille puhul ressursse raiskamata ühest kohast teise jõudmine eeldab planeerimist ja õigete abivahendite kasutamist. Valida tuleb õige tempo ja tööriistad ning arvestada segavate faktoritega. Väga lihtne on teha vigu, kalduda õigelt suunalt kõrvale, jääda hiljaks jne. „Olen üle 25 aasta olnud tootmis- ja tööstusjuht ning, mis seal salata, eksinud ka ise. Olen tahtnud palju, katsetanud, vahel eksinud ja väga palju õppinud oma kogemustest. Tean, kui tähtsad on tööstuse planeerimine, tarneahel, väärtusahel, LEAN ja igal ajal agiilsus. Olen sellest lähtunud oma esimesest töökohast alates. Koolitusel süveneme nende mõistete olemusse süvitsi. Varasematel aastatel osalenud ettevõtted näitavad reaalseid tulemusi ja see on meie jaoks parim tunnustus. Meie eest räägivad alati kõige paremini meie tegude tegelikud tagajärjed.“

Lean või mitte Lean - Paneme asjad juhtuma!
Paneme asjad juhtuma!
 

Lahendus on olemas – Paneme Asjad Juhtuma

OpstarProfiti tootmisjuhtimise koolitustel on viie eelneva tsükli jooksul osalenud paljude edukate ettevõtete erineva tasandi juhid. Pikast nimekirjast leiab firmasid, mille tegevusalad ulatuvad tervishoiust toiduaineteni: AS VMT Tehased, Viljandi Aken ja Uks AS, OÜ Puidukoda, Cleveron AS, MRPEasy OÜ, BonSoya OÜ, Ouman Estonia OÜ, Instrumentarium Optika OÜ, DAG Reklaam OÜ, Eesti Höövelliist OÜ, AS Voka Masin, KrahPipes OÜ jpt. „Keerukad metallkonstruktsioonid, puit, reklaam, elektroonika, maailmakuulsate pakirobotite tootmine, lisaks hea, lihtne ja töötav tootmistarkvara – see on ülihea kooslus, kus grupid õpivad juba üksteiselt palju kasulikku,“ on Kase veendunud. Kui esimestel koolitustel õppisid ja kogusid inspiratsiooni peamiselt Viljandi piirkonna ettevõtted, siis edaspidi on neid lisandunud pea kõikidest Eesti piirkondadest

„Näiteks Viljandi Aken ja Uks, kus töötab mitmes üksuses kokku 600–700 inimest, on meie juures aastate jooksul koolitanud umbes 15 töötajat. Sama kehtib VMT Tehased kohta.“ 

Kase jaoks ongi parim tagasiside, kui ettevõtted saadavad üha uusi töötajaidOpstarProfiti koolitusele. Nagu seegi, kui sama töötajate arvu juures on suudetud tõsta toodangu mahtu 60 protsenti. „Lahendus ei pruugi olla lihtne, aga vajaliku teadmiste baasi puhul on see leitav ning ei pea olema hirmkeeruline. Igaüks avab oma väärtused ja juht kombineerib neid,“ lubab Kase.

Opstar Profit LEAN-AGILE tootmisjuhtimse koolitus pakub:

-AVATUD JA ASJAKOHASEID ARUTELUSID

-LOENGUID, ESITLUST JA SLAIDE

-ETTEVÕTETE KÜLASTUSI JA “NINA SISSE” MUDELIT,

külastame oma ala tugevaid tegijaid

-KOOLITUSEL OSALEJATE ENDI ETTEVÕTETE KÜLASTUSI

-REAALSELT TULEMUST ANDVAT PARENDUSPROJEKTI

-TOOTMISMÕTLEMIST ARENDAVAID GRUPI- JA INDIVIDUAALTÖID

-MEESKONNAMÄNGE

-RIKKALIKKE TRÜKITUD PRAKTILISI ABIMATERJALE

-Andres Kase koostatud ja värviliselt trükitud brošüüri “Tulemuslik Tootmine – 5S süsteemi juurutamine” ja värvitrükis köidetud koolituse slaide (märkmete tegemise võimalusega). Kasuta töökohal edasi!

-OpstarProfiti LEAN-AGILE tootmisjuhtimise koolitus algab 16. oktoobril Grand Hotel Viljandi konverentsiruumis. Kuni märtsini toimub 6+3 koolituspäeva.

Täpsem info: www.tootmisjuhtimine.ee

Jagan neid mõtteid:

Teabelisti abil oled uuendustega kursis. Ma ei postita palju ja eelistusi saad alati muuuta. Paneme asjad juhtuma!

LEAN või mitte LEAN. Hoiame asjad lihtsad ja teeme seda, mida vaja – Paneme asjad juhtuma! Always Better Than Before.

Andres Kase

Maleski muudab “ettur” mängu seisu! Oskamaks rakendada õigeid meetmeid ja käike, tuleb tunda konteksti, teada ressursside võimekust, eesmärke ja mitmeid muid tegureid. Kui õpetaja seda teab, oskab ta sind paremini suunata!

Andres Kase

Andres on eelkõige strateegiliselt mõtlev ja tegutsev praktik-elluviija. Andresel on pikaajalised kogemused ja põhjalikud teadmised tootmis- ja tööstusjuhtimise alal. 

Andres on kogemust saanud ja oma teadmisi rakendanud aastakümnete jooksul mitmes väiksemas ja suuremas tehases nii spetsialisti, keskastmejuhi kui ka tippjuhina. Kogemuspagasis nii toiduaine-, elektroonika-, metalli- kui ka puidutööstuse juhtimist. 

Andres omab muuhulgas LEAN juhtimise praktilist kogemust alates 2003. aastast. Rakendanud aastakümnete jooksul mitmes suuremas tehases nii spetsialisti, kesk-, kui ka tippjuhina. Aastaid ka koolitajana. 

Ta teab, et oluline on rakendada õigeid meetmeid asjakohaselt ettevõtte süsteemidele ning tunda konteksti, ressursse, eesmärki ja muid tegureid. Teab, millal saab rakendada LEAN-meetodit, millal osa sellest või millal LEAN meetod asjakohane ei olegi.

Tasakaalustamaks teooriat ja praktikat ei panusta Andres vaid klientide koolitamisele – tema põhitegevuste hulka kuulub juhtimise süstematiseerimine, tööstuse praktiline nõustamine, tootmisjuhtimise õpetamine ja juhtimisteenuse osutamine.

Loe mida arvavad osalejad Andrese koolitusstiilist. Ta teeb asjad selgeks! 

Mind leiab