Fookus sisul, tulemusel ja järjepidevusel – tootmis- ja tööstusjuhtimise tipptase

LEAN või mitte LEAN - paneme asjad juhtuma!
Andres

Andres

Fookus sisul, tulemusel ja järjepidevusel – tootmis- ja tööstusjuhtimise tipptase

Fookus sisul, tulemusel ja järjepidevusel – tootmis- ja tööstusjuhtimise tipptase

Fookus sisul, tulemusel ja järjepidevusel – tootmis- ja tööstusjuhtimise tipptase

Fookus sisul, tulemusel ja järjepidevusel – tootmis- ja tööstusjuhtimise tipptase

Fookus sisul, tulemusel ja järjepidevusel-  tootmis- ja tööstusjuhtimise tipptase.

Oma silm on kuningas!

Õppimise neli “I-d”: Ise mõtlemine, Ise tegemine, Ise kogemine ja Ise nägemine. 

Andres Kase

„Nina asjas“ sees paneb SISU seoseid, sügavust ja eesmärki tunnetama. LEAN tootmise seisukohast tegime Gemba’t – käisime otse sündmuskohal. Teopaigal kohtuvad kuuldu, kogetu ja nähtu – sünnib mõistmine. Lisaks saame väliste objektiivsete vaatlejate ka võõrustajale nõustajaks olla.

Külastus on agiilne-operatiivne, ilma raiskamisteta ja silmast silma – väga oluline kohanemaks tegeliku olukorraga. Otsustasin seda ka oma blogis Teiega jagada.

“Paneme asjad juhtuma” tüüpi juhid külastasid tipptasemel ettevõtteid.

14.02.2019 oli sõbrapäev ja meie 2018-2019 aasta praktilise LEAN tootmisjuhtimise koolituse grupile ettevõtete külastuse kolmas päev. Meil oli au ja võimalus külastada süsteemse tootmis- ja tööstusjuhtimise esindajaid, kelleks sel korral:

  1. OÜ Harmet’i moodulmajade s.t ruumelementide tehas Kumnas;
  2. AS Fors MW(FARMA ja BIGAB);
  3. Ensto Ensek AS – Tallinna tehas.

Päev algas Harmetis

 

Opstar Profit praktilise LEAN tootmisjuhtimise koolitusgrupp Harmeti ees.

Kui mõelda OÜ Harmet’i juhatuse esimehe Toomas Kalevi tsitaadile: “Me tahame õppida tundma oma klienti, aru saada ja lähtuda tema tõelistest vajadustest“, siis läheb lause mõte kokku ettevõtte võtmeisikute asjatundlikkuse, sõnade ja tegudega. Seda kinnitavad ka reaalsed operatsioonid, süsteemne tootmiskorraldus tehases, kui ka asjalikult organiseeritud protsessid ning sihipäraselt tegutsevad töötajad. 

Tehase juht Rauno ja müügijuht Jaak esitlesid meile nii tooteid, teenuseid kui ka tehase operatsioone. Hea oli kohata tehasejuhti, kes on aastate jooksul lähikondlastega loonud suurepärase ja eesmärgistatud, õppiva organisatsiooni. „Kirss tordil“ oli muidugi müügijuht Jaak, kes tundis väga hästi toodet, tootmist ja väärtusahelas leiduvaid, võimalikke raiskamisi ning põhimõttelist lähenemist kogu väärtusvoo disainile. Lähtus oma töös iga liigutuse olulisusest ja põhjendatusest.

AS Fors MW – FARMA ja BIGAB 

Maailmatase omas valdkonnas. Meid võtsid vastu mõtestatud ja asjatundliku jutuga ettevõtte juht Ahti ja praktilis-sisulise kogemusega, selgehäälne, agiilne tootmisjuht Gary. Särtsu tõi alguses ruumi ka turundusjuht Mai, kes meid lahkelt fotole ja hiljem ka ajalukku salvestas. Postitust saad vaadata siit. 

Kõikide eest rääkisid mitte ainult öeldu, vaid kollektiiviga ajajooksul ühiselt ellu viidu. Mul on selle kohta üks tsitaat: Rääkida me ju oskame, aga loevad lõpuks ikkagi meie teod. Siin olid teod olemas.

Saime teada, et Fors MW loodi 1992. aastal ja on tänaseks vanim Rootsi omanikuga Eesti ettevõte Eestis. Kui Fors MW ettevõtena Eestis registreeriti, oli selle numbriks pelgalt kahekohaline arv: 46. Seda ja enamatki saab lugeda ettevõtte veebilehelt. Ettevõttes kohapeal peegeldubki lihtne, samas entusiastlik, töökas ettevõtja hing, kes teab, mis teeb ja teeb seda armastuse ja pühendumisega. 

Selgub, et Fors MW looja Leif Fors lõi elu jooksul mitmeid erinevaid ettevõtteid, mille ühisnimetajaks on suur entusiasm ja raske töö.  Tänaseks on FARMA üks enim müüdud metsaveohaagiseid Euroopas. Fors MW on eesrindlik ettevõte, sadade töötajatega, tütarettevõtetega Rootsis ja Hiinas ning  kolme turgu juhtiva brändiga: FARMA, BIGAB ja FARMA-N.

 

Opstar Profit praktilise LEAN tootmisjuhtimise koolitusgrupp AS Fors MW-s.

Väga vahva ja hea eeskuju!

Ahti tegi meile ülevaate ettevõttest ja rääkis juhtimisprintsiipidest üldisemalt ning Gary rääkis ja näitas, kuidas ta oma meeskonnaga tootmist juhib ja treenitud tasemel hoiab. Märksõnadeks süsteemne juhtimine, LEAN, Andon, Agiilsus, Scrum, Global Reader, ERP Monitor, jmt tootmisjuhtimise meetmed ja tööriistad. Samas ei tee lihtsalt heade tööriistadega, aga oskusteta/teadmisteta inimene midagi.

Tulemuslikkus tagatakse juhi oskustega

On selge, et tulemuslikkus tagatakse oskustega kasutada juhi enda ressursse, milleks võib olla aeg jalutuskäiguks tehase töökohtadele, otsusteks vajaliku info saadavus ja asjakohasus, selle kogumise süsteemi loomine või juhtkonnaliikmetega infovahetus päevakohaste tellimuste asjus. Teisalt on selleks ka juhi oskus kasutada ettevõtte sisendeid ja kapitali vastavalt strateegiale, taktikale ja hetkeolukorrale. Vajalik õige info juhtpaneelil ja oskust „karide“ vahel  tõhusalt manööverdada. Julgen öelda, et oskavad! Edu nende tegemistes! 

Ensto Ensek AS – Tallinna tehas

 

Opstar Profit praktilise LEAN tootmisjuhtimise koolitusgrupp Ensto ees.

Tallinna tehase tootmisjuht Villem, kes võõrustas meid tegelikult juba teisel korral, oli ise sel päeval majast väljas. Taas on tegemist tõelise tootmisjuhiga. Tuleb mainida, et on muidugi kahju, et sel korral jäi tema kogemus kuulamata, samas ei saa öelda, et sel põhjusel külastuse kvaliteet kannatas. Vastupidi – väärtus transformeerus ja võttis teise kuju. Peamine, et juhil on tagatud järjepidevus!

Tänu Villemi eemalolekule kujunes teistsugune võit-võit-võit situatsioon, mille loomine juhi poolt on üks osa arendavast ja süsteemsest, järjepidevast juhtimisest.  Meeskonnaliikme vaates on tegemist valmidusega vastutust ja arendavaid võimalusi vastu võtta. Kujunenud olukord seda endas kindlasti kätkes. 

Minu arvates aitab külaliste vastu võtmine enda mõtteid ja ka „tagatuba“ korrastada(loomulikult on parim pidevalt korras ja hooldatud süsteem, aga kui ei ole veel, siis külastused aitavad kindlasti seda luua). Esitlus ja ettekanne on hea ja edasiviiv adrenaliin.

Head sünergiat ja võimalust toetab tark ettevõte, teadlik juht. Vastu võtab usinalt valmis areneja, kes tahab, mitte ei pea!

 

Andres Kase

Ja meid võttis vastu asjalik ja väga laiapõhjaliste teadmistega, usin protsessiinsener Anni. Tänu sellele, et Anni oli protsessidele, taktikalise ja operatiivse taseme probleemidele mõnevõrra lähemal, süüvisime ka külastuse käigus hoopis teisele tasemele. Ta andis meile edasi vahetu elamuse, kogemuse ja emotsiooni edukast  kvaliteediparenduse projektist, näitas ja rääkis põhjalikult tootmis- ja ka juhtimisprotsessidest. Me jäime väga rahule ja hea oli tõdeda, et ka tema meiega! 

Oma grupi juhtidega ei vea me oma võõrustajaid alt. Meil on alati asjalikud küsimused ja kõrge valmidus konstruktiivseks aruteluks. Me oleme ka edasiviivalt kriitilised ja toome esile parendusvõimalusi. 

Me anname võõrustajatele head mõtteainet. Meetod kasvatab ning innustab, inspireerib meid kõiki juhtidena, liidritena.

Ensto on väga hea näide süsteemsest LEAN juhtimisest ja avatud organisatsioonist. Märksõnad LEAN, Warroom, 5S, autonoomsed seadmed, ennetavad ja korrigeerivad tegevused, jpm, mis tootmissüsteeme paremaks teeb. Kohtan Ensto inimesi mitmel pool ja kunagi ei ole ma pidanud neis pettuma! Asjalikud, töised ja ka hea huumoriga.

Ei ole kahtlustki, et me julgeme külastatud ettevõtteid nii tarnijatena, klientidena, kui ka tööandjatena soovitada. 

Jagan neid mõtteid:

Teabelisti abil oled uuendustega kursis. Ma ei postita palju ja eelistusi saad alati muuuta. Paneme asjad juhtuma!

LEAN või mitte LEAN. Hoiame asjad lihtsad ja teeme seda, mida vaja – Paneme asjad juhtuma! Always Better Than Before.

Andres Kase

Maleski muudab “ettur” mängu seisu! Oskamaks rakendada õigeid meetmeid ja käike, tuleb tunda konteksti, teada ressursside võimekust, eesmärke ja mitmeid muid tegureid. Kui õpetaja seda teab, oskab ta sind paremini suunata!

Andres Kase

Andres on eelkõige strateegiliselt mõtlev ja tegutsev praktik-elluviija. Andresel on pikaajalised kogemused ja põhjalikud teadmised tootmis- ja tööstusjuhtimise alal. 

Andres on kogemust saanud ja oma teadmisi rakendanud aastakümnete jooksul mitmes väiksemas ja suuremas tehases nii spetsialisti, keskastmejuhi kui ka tippjuhina. Kogemuspagasis nii toiduaine-, elektroonika-, metalli- kui ka puidutööstuse juhtimist. 

Andres omab muuhulgas LEAN juhtimise praktilist kogemust alates 2003. aastast. Rakendanud aastakümnete jooksul mitmes suuremas tehases nii spetsialisti, kesk-, kui ka tippjuhina. Aastaid ka koolitajana. 

Ta teab, et oluline on rakendada õigeid meetmeid asjakohaselt ettevõtte süsteemidele ning tunda konteksti, ressursse, eesmärki ja muid tegureid. Teab, millal saab rakendada LEAN-meetodit, millal osa sellest või millal LEAN meetod asjakohane ei olegi.

Tasakaalustamaks teooriat ja praktikat ei panusta Andres vaid klientide koolitamisele – tema põhitegevuste hulka kuulub juhtimise süstematiseerimine, tööstuse praktiline nõustamine, tootmisjuhtimise õpetamine ja juhtimisteenuse osutamine.

Loe mida arvavad osalejad Andrese koolitusstiilist. Ta teeb asjad selgeks! 

Mind leiab